About JN Sir Korean Language Institute

के तपाई कोरियन भाषा अध्यन गरी कोरिया जान चाहनुहुन्छ? यदि  त्यसो हो भने हामी पुरा गर्छौं तपाईको सपना

 JN SIR को कोरियन भाषा कक्षा मा BASIC, ADVANCE तथा CBT कक्षामा धमाधम भर्ना चलिरहेको छ। 

कोरियन भाषाको लागी  JN SIR नै किन ?

♦️ प्रोजेक्टर मध्यम बाट पढाई हुने। 

♦️ दैनिक तथा साप्ताहिक परिक्षा को व्यवस्था। 

♦️ नि:शुल्क Repeat class को व्यवस्था। 

♦️ विशेष Grammer कक्षा को व्यवस्था ।

♦️ Book writter  बाटै कक्षा संचालन । 

♦️ आफुलाई उपर्युक्त  समयमा कक्षा लिना पाइने। 

♦️ UBT SYSTEM बाट परीक्षा हुने। 

♦️Book तथा Document नि:शुल्क ।

♦️ विगतका वर्षमा उत्कृट नतिजा ल्याउन सफल ।

समयमै भर्ना भई आफ्नो सिट सुरक्षीत गर्नुहोस् । 

सम्पर्क : PRINCIPAL JN SIR :9861177276,9806917190

MANAGER : SURESH RAJ  PANTHEE 9847104311

Language instructor Nandu sir 9869783436

Language instructor salik adhikari 9847417920

Language instructor Bishnu khanal9864569879

Objective

 • Korean pronunciation.
 • develop fluency
 • Korean grammar.
 •  About Korean culture.

Who Can Join

 • Job seekers who are seeking job opportunities in Korea.
 • Students applying for abroad studies in Korea.
 • Candidates are willing to learn the Korean language.
 • Candidates who are visiting Korea for traveling.

Syllabus

 • Introduction to Hangeul.
 • Word particles
 • Verbs and adjectives
 • Past, present, and future
 • Using honorifics
 • Korean language irregulars
 • Adverbs
 • Positive & negative sentences

 

Services

 • Korean Language
 • Weekly Mock Test
 • Repeat class
Video

Rate and Review Login to review

Business Information

Open Time

 • Sunday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Monday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Tuesday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Wednesday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Thursday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Friday 06:00 AM - 06:00 PM
 • Saturday 06:00 AM - 06:00 PM

60538 Visitors
Copyright © 2017-2020 Justcall Communication Pvt. Ltd. All rights reserved.